Vyhledávání

Turnovské památky

a cestovní ruch

Noc kostelů v Turnově

Noc kostelů na Valdštejně

Jako jediný objekt na Turnovsku se kaple sv. Jana Nepomuckého v areálu  hradu Valdštejna zapojila 10. 6. do celorepublikové akce Noc kostelů. Záštitu nad touto republikovou akcí převzala celá řada významných osobností. V rámci libereckého kraje se zapojilo 61 kostelů.

Připraveného podvečerního  programu v kapli sv. Jana Nepomuckého  se zúčastnilo více než tři desítky návštěvníků. Program tvořil varhanní koncert se zpěvem v podání manželů Lédlových, netradiční komentovaná prohlídka prostor této jedinečné barokní kaple a koncert renesančních písní v podání hudebníků v historických kostýmech liberecké  skupiny Musica Viva.

Poděkování za vydařený večer patří všem vystupujícím a zaměstnancům hradu.

Pozn: Kapli sv. Jana Nepomuckého nechala postavit  z  odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna v první polovině 18. století hraběnka Marie Markéta z Valdštejna. Kaple však byla postavena z nevhodného, již zvětralého kamene a část stavby se zřítila. Současnou podobu kaple získala po přestavbě za Aloise Lexy z Aehrenthalu v první polovině 19. století.  Výmalba pochází od turnovského malíře Jana Prouska a Karla Zappa. Oltářní socha sv. Jana Nepomuckého je od sochaře Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos, který je též autorem zde umístěných pískovcových soch, které původně zdobily vnější areál hradu, barokní mosty.

Od letošního roku bude probíhat ve dvou etapách rozsáhlá oprava tohoto objektu. V letošním roce se bude jednat o celkovou rekonstrukci krovu této kaple včetně nové původní pálené krytiny, přístupového schodiště a dveří. Oprava bude probíhat za finanční pomoci Ministerstva kultury a Libereckého kraje.

Ing. Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnov


Noc kostelů na ValdštejněNoc kostelů na Valdštejně

Vytvořeno 13.6.2016 11:39:49 | přečteno 749x | Alena Mojžíšová
 
load