O nás

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnova vznikla 1. 4. 2014. Organizace je tvořena Regionálním turistickým informačním centrem, Synagogou Turnov a Hradem Valdštejn.

Hlavní činností organizace je zajišťování kulturního a společenského využití hradu Valdštejna a Synagogy Turnov jako kulturních památek České republiky v rámci cestovního ruchu včetně jejich rozvoje a zvelebování. Dále také zajištění provozování Regionálního informačního centra Turnov, provozování obecně prospěšných služeb v rámci informačního centra včetně distribuce a vydávání polygrafických výrobků, propagace v mediích a na veletrzích cestovního ruchu a realizace akcí k podpoře cestovního ruchu na území turistického regionu Český ráj.