Jeruzalém – město tří náboženství – pestrobarevná směsice zajímavých názorů

Ve středu 27. ledna proběhla v sále ZUŠ první z besed pořádaných Turnovskými památkami a cestovním ruchem v rámci akcí Synagogy Turnov. Výše uvedená beseda Ing. Jana Neubauera nás zavedla do překrásného prostředí Jeruzaléma z pohledu tří náboženství, která se zde prolínají a tvoří město pro pozorovatele či turistu ještě poutavějším především z hlediska architektonického. 

Nejen poutavé vyprávění pana Neubauera, který v Jeruzalémě několikrát byl, hovoří hebrejsky a arabsky, ale i velmi zajímavě provedená prezentace vynikajících fotografií zachycujících každodenní život v židovské, křesťanské i islámské části Jeruzaléma, upoutaly návštěvníky skoro na dvě hodiny. Na závěr měl pan Neubauer připraven přídavek týkající se státu Izraele a stále trvajícího konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Izrael vznikl ve snaze vytvořit pro Židy vlastní stát jako reakce na celoevropské antisemitské hnutí. Zvenčí se může zdát, že se to moc nepovedlo, protože neklid mezi pravlastí Palestinou a Izraelem neutichá. Na druhou stranu je obdivuhodné jak tato země, která vznikala za těžkých podmínek, funguje a na jak vysoké úrovní má školství. Situace je dána především oblastí a smyslem pro demokracii. Beseda byla velmi hodnotným příspěvkem do kulturního života Turnova, zúčastnilo se jí 21 návštěvníků.