RADOSTI I STAROSTI VALDŠTEJNSKÉ

Přečtěte si zajímavý článek o letní turistické sezóně na hradě Valdštejn, který vyšel v novinách "Turnovsko v akci".

http://www.turnovskovakci.cz/view.php?nazevclanku=radosti-i-starosti-valdŠtejnskÉ&cisloclanku=2016080034