Prestižní ocenění pro turnovské infocentrum

V anketě Informační centrum roku 2017 získalo Regionální turistické informační centrum Turnov prestižní ocenění. Dosáhlo prvního místa v Libereckém kraji a druhého místa dle získaných hlasů v rámci České republiky. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 5. října 2017 v rámci galavečera při Členském fóru ATIC ČR ve Vrchlabí.

Vyhlašovatelem prestižní ankety byla Asociace turistických informačních center ČR a vydavatelství KAM po Česku. Anketa probíhala od 20. 6. do 31. 8. 2017, tedy v hlavní turistické sezóně. V rámci ankety soutěžilo 422 certifikovaných informačních center.

Získaná ocenění jsou nejen oceněním a vizitkou práce našeho informačního centra, ale i důležitým ukazatelem jeho činnosti pro zřizovatele naší organizace. Poděkování patří všem, kteří svým hlasem turnovské infocentrum podpořili.
Informační centra jsou vnímána jako pomyslná výkladní skříň daného místa, oblasti, regionu i České republiky. Je dobře, že k tomu pozitivnímu vnímání přispívá i turnovské infocentrum.

Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace