INFOCENTRUM ROKU 2018 – TURNOV PRVNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Regionální turistické informační centrum Turnov získalo v anketě „Informační centrum roku 2018“ další prestižní ocenění. Stejně jako v loňském roce dosáhlo i letos prvního místa v Libereckém kraji. V rámci České republiky se pak dle získaných hlasů umístilo na krásném sedmém místě.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo 8. listopadu 2018 v rámci galavečera při Členském fóru ATIC ČR v Kutné Hoře.
Vyhlašovatelem ankety byla Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku. Anketa probíhala od 21. 6. do 31. 8. 2018, tedy v hlavní turistické sezóně. Hlasy bylo možné přidělit 435 certifikovaným turistickým informačním centrům ve 14 krajích České republiky.
Velké poděkování patří všem, kteří svým hlasem turnovské infocentrum podpořili.