Kamenářství a šperkařství na Turnovsku – nový leták z grantu Libereckého kraje

V rámci získané dotace na projekt „Turnovsko aktuálně“ z Dotačního fondu Libereckého kraje byl vydán nový leták v nákladu 12.000 kusů „Kamenářství a šperkařství na Turnovsku“.

Leták je ve třech jazykových mutacích (čj, nj, aj) a je zdarma k dispozici v Regionálním turistickém informačním centru v Turnově.  Distribuován bude i na další informační centra v regionu a bude sloužit i k propagaci tohoto zajímavého tématu na veletrzích a dalších propagačních akcích v rámci cestovního ruchu.

Projekt „Turnovsko aktuálně“ byl složen z více aktivit, které byly realizovány během tohoto roku. První aktivitou bylo vydání „Mapy turistických cílů na Turnovsku“ s kolorovanými perokresbami, která se u návštěvníků setkala s mimořádně pozitivním ohlasem.

Další aktivity se týkaly rozšíření a úpravy webových stránek informačního centra a synagogy. V rámci webových stránek infocentra byla rozšířena a aktualizována fotogalerie města Turnova a okolí. Webové stránky synagogy byly rozšířeny o ruskou a hebrejskou mutaci. Upraveny byly i stávající mutace. V úpravě stránek synagogy v hebrejském jazyce se bude pokračovat i v budoucnosti. Hebrejština je totiž jazykem, na rozdíl od ostatních mutací na webových stránkách, který je psán zprava doleva a je nutné přizpůsobit i šablony, do kterých je vkládán.

Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace