Infocentrum roku 2019 – Turnov první v Libereckém kraji

Regionální turistické informační centrum Turnov získalo v anketě „Oblíbené informační centrum 2019“ další prestižní ocenění. Stejně jako v předchozích dvou letech dosáhlo i letos prvního místa v Libereckém kraji.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo 7. listopadu 2019 v rámci galavečera při Členském fóru ATIC ČR v Praze. Vyhlašovatelem ankety byla Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku. Anketa probíhala od 21. 6. do 31. 8. 2019, tedy v hlavní turistické sezóně. Hlasy bylo možné přidělit 449 certifikovaným turistickým informačním centrům ve 14 krajích České republiky.

Informační centra jsou vizitkou daného místa, oblasti, regionu i České republiky. Jsme rádi, že turnovské informační centrum získalo ohodnocení, které přispívá k pozitivnímu vnímání města Turnova a jeho propagaci.

Velké poděkování patří všem, kteří svým hlasem turnovské infocentrum podpořili.