Nové informační a návštěvnické centrum a jeho realizace

Přes „šibeniční“ termín se podařilo vysoutěžit všechny aktivity v rámci získané dotace z podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu“ od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově“. A vše se v požadovaném termínu stihlo odevzdat poskytovateli dotace.

Stavební práce vyhrála firma Livington Company s. r. o se sídlem v Praze, dodavatelem nábytku je firma Nábytek Styl spol. s r. o. z Turnova. K dalším zakázkám patřila dodávka počítačového vybavení a zabezpečení objektu.

Součástí projektu je i množství marketingových aktivit. Stěžejní aktivitou je natočení propagačních videospotů Turnovska, které budou následně sloužit i k propagaci Turnova v nejrůznějších mediích. V rámci výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) zvítězila firma TROY HORSE FILM s r. o. z Prahy. Součástí zakázky jsou i fotografická data pro další použití. Mezi další marketingové aktivity patří PR články a inzerce v periodikách, upoutávky v místní a regionální televizi, roll-up a upoutávkové bannery.

V současné době začínají probíhat přípravné práce na zajištění provizorních prostor pro informační centrum a jeho stěhování (a věřte, je toho opravdu hodně a to včetně skládku propagačních materiálů). Poslední akcí ve starých prostorách íčka bude Den íček 24. 10. 2020 vyhlašovaný Asociací turistických informačních center ČR, ke kterému se naše informační centrum přihlásilo. Poté bude informační centrum od 26. října do konce měsíce zavřené. Část stěhování proběhne již v týdnu před uzavřením. Do té doby je třeba upravit náhradní prostory, do kterých bude RTIC přesunuto. Náhradní prostory informačního centra budou ve Skálově ulici č. p. 84 (bývalý Městský úřad) v přízemí v části kanceláří, kde dříve byla matrika. Zde by mělo informační centrum v běžných provozních hodinách fungovat od 2. 11. 2020.

Zahájení stavebních prací je stanoveno dle Smlouvy na 1. 11. 2020. Stavební práce by měly být ukončeny a předány objednavateli nejpozději 31. 5. 2021 a do 15. 6. 2021 by měl být dokončen i interiér. Snad se vše podaří a nová prázdninová sezóna proběhne již v nových prostorách.

Poděkování patří všem, kteří se na zdárném zajištění potřebných dokumentů pro poskytovatele dotace podíleli.

Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, p.o.